GDPR

Informace pro subjekty osobních údajů

Záznamy o činnostech 

Žádost subjektu údajů


Technicko organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), a navazující vnitrostátní úpravou (ke dni vydání této směrnice zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Odkaz na stránky Kraje Vysočina, kde jsou popsány datové soubory, které naše škola spravuje.