Německý jazyk

Německý jazyk

Znalostí žádného cizího jazyka rozhodně nic neztratíš. A znalostí němčiny alespoň na konverzační úrovni už vůbec ne. Posloucháš rád "Ramštajny"? Lyžuješ v Rakousku? Jsi nadšený cestovatel nebo se jen tak zajímáš o cizí jazyky? Podle míry své píle a schopností se můžeš naučit tento světový jazyk buď na komunikační základní úrovni, nebo můžeš úspěšně absolvovat maturitní zkoušku na úrovni B1, anebo si za cíl určíš úroveň B2 složením mezinárodně platného certifikátu ÖSD. Vše je u nás možné.

V jednotlivých skupinách přizpůsobíme tempo a náročnost schopnostem studentů. Snažíme se, aby hodiny byly zábavné a pestré. Uvítáme, když jako student budeš aktivní a budeš komunikovat. Často k dosažení znalostí stačí tvůj zájem, pozornost a soustředění se ve škole. Domácí příprava ti potom zabere pouze pár minut. V hodinách se setkáš i s reáliemi německy mluvících zemí, jejich kulturou, zvyky, tradicemi. Vše máš možnost si ověřit i v praxi. Organizujeme zájezdy do Vídně, jednou za tři roky i vícedenní zájezdy do vzdálenějších německy mluvících oblastí. Za posledních deset let jsme navštívili Švýcarsko, Německo, Rakousko, plánujeme zájezd do Beneluxu. Jeho účastníkem můžeš být i ty. Nabízíme i výměnné jazykové pobyty mezi školami, udržujeme přátelské vztahy s německým Julius-Motteler-Gymnasium v Crimmitschau. V období distanční výuky jsme navázali přátelství s rakouskou lektorkou z Uni Salzburg, která vedla večerní hodiny pro zájemce online přes portál Teams. Později jsme se s ní setkali naživo v jejím rodném městečku Kuchl bei Salzburg, kde skupina našich studentů strávila týden v příjemném rodinném penziónu. Pravidelně navštěvujeme Rakouský institut v Brně a zapojujeme se do akcí, které školám nabízí.

Možností s němčinou je tedy určitě celá řada. Své znalosti můžeš využít i ve svém budoucím životě, jsme obklopeni německými firmami a i při cestování po Evropě je němčina výhodou. Neváhej, přidej se k nám a nudit se nebudeš.

.IMG-0697