Školní vzdělávací program

ŠVP - Duhová škola

Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání studentům z Bystřice nad Pernštejnem a spádové oblasti okolních obcí. Myšlenka názvu DUHOVÁ ŠKOLA se původně zrodila na základě jasných barev, jimiž jsou označena jednotlivá podlaží. Pak se naše úvahy ubíraly dál. Barvy duhy jsou spojeny v jediné kompaktní spektrum. Podobně kompaktně působí i vzdělání poskytované naší školou – přispívá k vytvoření spektra poznatků z jednotlivých oborů, upevňuje mezipředmětové vztahy a přispívá k všestrannému rozvoji osobnosti každého jedince.

Ve školním roce 2010/2011 jsme provedli celkovou revizi školního vzdělávacího programu a realizovali několik zásadních změn, které si vyžádaly vytvoření dvou nových verzí. Pro dobíhající typy studia byla vytvořena upravená, tzv. 3. verze se změnami pouze ve 3. a 4. ročníku studia na vyšším gymnáziu. Pro žáky nastupující do prvních ročníků od 1.9. 2011 platí nová, tzv. 4. verze s celkovými změnami ve všech ročnících studia.

Elektronickou podobu ŠVP najdete zde.

Jedná se pouze o zkrácenou verzi. Celý dokument je k náhlednutí v kanceláři školy nebo na komerčním serveru s omezeným přístupem.

K 1.9. 2013 byly provedeny změny dle úprav RVP ZV nařízené MŠMT. Ke každé stávající verzi byly vytvořeny dodatky s platností od 1.9.2013. Obsahem dodatků jsou nejen úpravy osnov, ale revize některých kapitol, které již nebyly aktuální s ohledem na současný stav. Soupis změn pro každou verzi naleznete v jednotlivých dokumentech.


4-leté studium - nová verze, platnost od 1.9. 2011, pro ročníky s nástupem 2011/2012 a dále (4. verze)

8-leté studium  - nová verze, platnost od 1.9. 2011, pro ročníky s nástupem 2011/2012 a dále (4. verze)


Dodatky:

4-leté studium - 4. verze Dodatek I3. verze Dodatek II

8-leté studium - 4. verze Dodatek I3. verze Dodatek II