Obory studia

Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání všem zájemcům ze širokého okolí.

Nabízíme 4-letý a 8-letý obor. 

Čtyřleté studium je určené pro absolventy devátých tříd základních škol, otevíráme jednu třídu.

Osmileté studium je určeno pro žáky, přicházejících z pátých tříd. I pro ně bude otevřena jedna třída. 

Studium je všeobecné, ale od třetího ročníku (septimy) si žáci vybírají zaměření na základě seminářů a volitelných předmětů.