Dějepis

Dějepis

Dějepis a Společnost 20. století
 

Na naší škole tě povede výuka dějepisu ke srovnávání kultur, výsledků lidské práce a poučení se z minulosti pro budoucnost. Projdeš minulostí a propojíš ji se současností. 


Podrobně se věnujeme moderním dějinám. U nás dějepis nekončí
2. světovou válkou, ale předmět Dějiny 20. století tě v posledním ročníku dovede až do úplné současnosti. 


Moderně vybavené učebny umožňují výuku s využitím řady pomůcek v reálné i elektronické podobě.

Každoročně ve spolupráci s vyučujícími českého jazyka a zeměpisu organizujeme exkurze do zajímavých míst v blízkém i širokém okolí.

V maturitním ročníku tě také na třídenní exkurzi provedeme Prahou historickou i současnou. 


Na bystřickém gymnáziu se ti prostě dějepis bude líbit!