Ruský jazyk

Ruský jazyk

Ahoj! Vítej. V ruštině spojujeme moderní výuku s bohatou tradicí a kulturou! Naše jazykové učebny jsou vybaveny špičkovou audiovizuální technikou, která ti pomůže ponořit se do jazyka a kultury Ruska.

V našich hodinách ruského jazyka se budeme zaměřovat na komplexní rozvoj tvých jazykových schopností. Od ústního projevu a poslechu až po čtení a psaní, budeš postupovat systematicky a získávat důležité dovednosti pro komunikaci v ruském prostředí. Naším cílem je, abys na konci kurzu dosáhl(a) úrovně B1 - B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Později budeš mít možnost rozšířit své znalosti a zkušenosti přihlášením se do konverzace v ruském jazyce. Zde se budeme společně zaměřovat na obecná konverzační témata a zdokonalovat tvou schopnost plynule komunikovat v ruském jazyce.


Pro ty, jež touží po větších výzvách a soutěživosti, je tu možnost zapojit se do soutěže z ruského jazyka, známé také jako olympiáda. Navážeš tak na úspěchy svých předchůdců a získáš možnost vyjádřit své schopnosti na krajské i celorepublikové úrovni.

Nenech si ujít tuto jedinečnou příležitost rozvíjet své jazykové dovednosti a objevovat bohatství ruské kultury!IMG-9728