Základy společenských věd


Základy společenských věd

Zní to možná trochu složitě, ale tohle je občanka. Jde o mnoho oborů, které umožňují studentům pochopit problematiku člověka v kontextu měnící se společnosti.

V jednotlivých ročnících nahlédneš do psychologie, sociologie, práva a ekonomie a současně se naučíš orientovat ve společenské realitě. Také základy filozofie a etiky poskytují základní sumu vědomostí, ale především žáky podněcují k zamyšlení a vedou k formulaci vlastních názorů, které slouží jako podklad pro dialog.

Vzdělávací obsah tohoto předmětu probíhá s užitím rozmanitých metod, jako problémové vyučování, práce s texty, skupinová práce, přednášky, besedy nebo exkurze. Podíváme se například do parlamentu nebo si vyzkoušíš studentské volby. Můžeš být prostý volič nebo se stát rovnou členem volební komise.


Ve třetím ročníku si můžeš zvolit společenskovědní seminář, kde si prohloubíš své znalosti a vědomosti ze všech společenských vědních oborů. Budeš mít možnost zpracovat například seminární práci na zajímavé společenskovědní téma. 

 

Tak jako v ostatních předmětech tě, pokud budeš chtít, zapojíme do různých soutěží – například Finanční gramotnost, Ekonomická olympiáda, Europa Secura a další. Naši studenti zde obvykle dosahují vynikajících úspěchů na krajské ale i celorepublikové úrovni.

Pokud jsi člověk společenský, základy společenských věd jsou přesně pro tebe.

IMG-0059-1