Zákonné údaje dle 442/2006 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

2. Důvod a způsob založení:
Zřizovatelem školy je kraj Vysočina. Jsme školou, která sdružuje čtyřletý studijní obor a osmiletý studijní obor. Kapacita školy je 360 žáků umístěných ve 12 třídách. Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura: odkaz

4 .Kontakty:
TEL:  566 552 920(921)

další kontakty:
Kontaktní poštovní adresa: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01
Adresa úřadovny: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01
Úřední hodiny: Po-Pá: 7:00 - 15:30
Telefonní čísla: 566 552 920(921)
Číslo faxu: nemáme
Webové stránky: www.gybnp.cz

Facebook: https://www.facebook.com/gybnp.cz/
www.gybnp-moodle.cz - výukové stránky
www.skolaonline.cz - školní matrika

Adresa e-podatelny: podatelna@gybnp.cz (informace o podatelně)
Další elekronické adresy: další kontakty


5. Bankovní spojení: 6015-34026-751/0100

6. IČ: 48895466

7. DIČ: CZ48895466

8. Dokumenty: výroční zprávy, školní řád, další dokumenty na portálu Kraje Vysočina

9. Rozpočet: 

provozní náklady a výnosy
Rozpočet a střednědobý výhled
další dokumenty na portálu Kraje Vysočina

10. Žádosti a informace: kancelář školy, 566 552 920(921)

11. Formuláře: Potvrzení o studiu na vyžádání v kanceláři školy

12. Popisy postupů: https://portal.gov.cz/

13. Používané předpisy: školský zákon

14. Vydané předpisy: školní řád
15. Sazebník úhrad za poskytování informací: Opis výročního a maturitního vysvědčení: 50 Kč / strana
16. Výroční zprávy: odkaz