Vzděláváme se duhově II

K 1.9.2019 se naše škola zapojila do projketů zjednodušeného vykazování pod názvem Šablony II. V naší škole je registrován pod označením Vzděláváme se duhově II.

V rámci projektu budou naši studenti mít možnost pracovat s novými 30 tablety, 2 interaktivními obrazovkami. Učitelé se pak zapojí do série školení na ICT.

Studenti budou mít možnost navštívit vzdělávací besedy s odborníky ve škole i mimo školu.

1701760991_1701760990600.png