Projekty probíhající v roce 2018/2019

IKAP - Učíme se ze života pro život


Erasmus+

Erasmus+ - zahájení 1.9. 2016, ukončení 31.8.2018, zaměřený na DVPP zaměstnanců školy, účastní se 8 učitelů. Zaměření: 2 osoby - vzdělávání v metodice přípravy na certifikované zkoušky FCE, 6 osob - metodika CLIL (výuka cizího jazyka v odborném předmětu). V rámci projektu proběhla jazykový a metodický kurz ve Velké Británii.

zahraniční kurz


Výzva 35

Výzva 35 - zahájení 1.9. 2017, ukončení 31.8.2019, šablony pro SŠ a SOŠ, účastní se 23 učitelů, zaměřený na DVPP zaměstnanců školy v oblastech: inkluze, psychologie, metodika ICT, čtenářská a matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání, mentoring, CLIL, tandemová výuka, metodika jazyků, výchova k podnikavosti.

Plakát


Projekt Titanic

Projekt Titanic - zahájení 1.2. 2016, ukončení: není stanoveno, seznámení se s tématikou, účastní se studenti NG, dosud realizováno: návštěva výstavy v Praze, projektový den, Noc s Titanikem. V přípravě: exkurze Belfast

  • projektový den 
  • výstava Titanic v Praze
  • noc ve škole