Projekt JAK na GYBNP

Od 1.1.2023 realizujeme projekt Jan Amos Komenský, který se zaměřuje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu kariérového poradenství a inovativní vzdělávání ve výuce. V rámci projektu bude realizována řada školení pro pedagogy, žáci budou moci realizovat projektové týdny a dny a ve spolupráci s kariérovým poradcem získat informace k dalšímu studiu či profesní orientaci. Projekt bude ukončen 31.12.2025.

Více na https://opjak.cz/

jak-na-gybnp(1)