Projekt IKAP - průběh projektu

Naše škola se zapojila do krajského projektu "Učíme se ze života pro život" počínaje 1.9.2018. Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity působení učitelů ve vyučování a tu pak přenést na žáky. Působení je obohacené o aktivizační a transferové nástroje, přináší propojení různých kompetencí do výuky - čtenářská a matematická gramotnost, ICT kompetence, polytechnickou kompetenci, kompetence jazykovéa v neposlední řadě kompetence k podnikavosti, iniciativě, kreativitě. Gymnázium se do projektu přihlásilo jako střední škola, tzn. že aktivity s tímto spojené budou realizovány pouze na vyšším stupni. Škola si v rámci projektu pořídí i moderní vybavení, např. vzdělávací programy Corinth, představující vizuální knihovnu s interaktivními 3D modely pro matematiku, biologii, fyziku a jiné předměty, soupravu PASCO pro měření ve fyzice, zeměpisu, chemii, roboty pro výuku ICT a především tabletovou třídu zařízení Apple v počtu 15 ks pro studenty.

Logolink-OP-VVV-hor-barva-cz

Název projektu:

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Doba realizace projektu:

1. 9. 2018 – 31. 12. 2020


Do projektu je zapojeno celkem 14 pedagogů a projekt se realizuje v těchto předmětech. Zde si můžete prohlédnout krátké sestřihy výstupů z projektu:

Anglický jazyk - IKAP 89 Holiday accommodation ad, IKAP 107 Describing pictures, IKAP 96 Comparing and contrast I, IKAP 96 Comparing and contrast II, IKAP 178 Czech musical, IKAP 105 Making suggestions, IKAP 105 Making suggestions II, IKAP 10 Moje budoucí povolání, IKAP 107 Picture description, IKAP 98 Feelings, IKAP 10 My future job, IKAP 301 Historické události v metalovém podání, IKAP 107 Picture description II, IKAP 99 Giving presentations, IKAP 109 Talking messages, IKAP 563 Pitch the sale, IKAP 98 Expressing feelings II, IKAP 563 Pitch the sale II, IKAP 1480 Bohemian Rapsody I, IKAP 1480 Bohemian Rapsody II, IKAP 96 Comparing and contrast III, IKAP 98 Feelings II, IKAP1479 The Beatles, IKAP 1479 Here Comes The Sun, IKAP 1479 The Beatles Here comes the sun II, IKAP 99 Giving presentation, IKAP 1118 English town, IKAP 1481 Post Malone Sunflower, IKAP 1481 P Malone S Lee Sunfower II, IKAP10 Moje budoucí povolání, IKAP 1482 Ed Sheeran, Justin Bieber , IKAP 1445 Two sisters and the cat, IKAP 95 Agreement, IKAP 1713 5 minute activity, IKAP 110 Talking about probability, IKAP 102 Justyfing an opinion, IKAP 1800 Proverbs, IKAP 1800 Proverbs II, IKAP 1482 Ed Sheeran song, IKAP 133 Firework Kate Perry, IKAP 1118 English Town, IKAP 133 Firework, IKAP 1713 5 Minute Activity, IKAP 1024 Povolání zdravotní sestra, IKAP 1118 English Town, IKAP 2101 Prague, IKAP 1027 Beatles, IKAP 1057 Beatles II

Německý jazyk - IKAP 87 Časování sloves I, IKAP 87 Časování sloves II, IKAP 86 Bingo, IKAP 88 Meine Familie, IKAP 88 Meine Familie II, IKAP 488 Dornröschen I, IKAP 488 Dornröschen II, IKAP 489 Landštejn, IKAP 528 Didaktická hra, IKAP 528 Didaktická hra II, IKAP 1238 Pozdravy, IKAP 528 Didaktická hra III, IKAP 1336 číslovky, IKAP 533 Brainstorming, brainwriting, IKAP NJ 533 Brainstrorming, brainwriting II, IKAP 158 Evropská unie, IKAP 119 Životopis, IKAP 490 The Simpsons, IKAP 490 The Simpsons II

Francouzský jazyk - IKAP 98 Souhlas, nesouhlas, IKAP 10 Moje budoucí povolání, IKAP 301 Události druhé světové války ..., IKAP 99 Prezentace

Český jazyk - IKAP 12 Moje představy I, IKAP 12 Moje představy II, IKAP 502 Plánování, IKAP 502 Plánování II, IKAP 658 Funkční styly, IKAP 695 Renesance, IKAP 695 Renesance a baroko II, IKAP 613 Realismus, IKAP 613 Realismus II, IKAP 749 Slovní mraky, IKAP 1781 Předpony, IKAP 1781 Předpony II, IKAP 1781 Předpony III, IKAP 1141 Idiomy, IKAP 1141 Idiomy II, IKAP 611 Realismus

Matematika - IKAP 185 Rovnice, IKAP 134 Jednoduché příklady, IKAP 174 Matematické příklady TIMSS, IKAP 562 Finanční gramotnost, IKAP 659 Planimetry, IKAP 659 Planimetry II, IKAP 562 Finanční gramotnost II, IKAP 409 Finanční produkty, IKAP 1209 Algebrogramy, IKAP 1368 Zlomky, IKAP 913 GeoGebra řezy krychlí, IKAP 1727 Matematická křížovka, IKAP 1678 Velká čísla , IKAP 696 Exponenciální funkce, IKAP 715 Matematika vzhůru nohama, IKAP 1356 Grafy funkcí I, IKAP1356 Grafy funkcí IIIKAP 2508 Matematické operace, IKAP 2508 Matematické operace II, IKAP 555 Střední příčky, IKAP 556 Výška trojúhelníku

Fyzika - IKAP 303 Jak dostaly jednotky, IKAP 168 Mechanika I, IKAP 168 Mechanika II, IKAP 51 Hry ve fyzice, IKAP 443 Převody jednotek I, IKAP 443 Převody jednotek II, IKAP 476 Diody a žárovky, IKAP 303 Jak dostaly jednotky II, IKAP 230 Souhvězdí, IKAP 317 Supravodivost, IKAP 453 Kirchhoffovy zákony, IKAP 975 Corinth Jaderný reaktor, IKAP 285 Rychlost šíření zvuku, IKAP 975 Corinth I, IKAP 975 Corinth II, IKAP 303 Jak dostaly jednotky svá jména III, IKAP 755 Lenzův zákon, IKAP 755 Lenzův zákon II, IKAP 975 Corinth II, IKAP 975 Corinth III, IKAP 973 Corinth rozšířená realita, IKAP 103 Kinematika pyramida, IKAP 1560 Coulombův zákon , IKAP 651 Boyleův Mariottův zákon, IKAP 1195 Zobrazovací rovnice dutého zrcadla, IKAP 663 Flemmingovo pravidlo I, IKAP 663 Flemmingovo pravidlo II, IKAP 753 Určení skupenského tepla tání ledu, IKAP 303 Jak dostaly jednotky svá jména, IKAP 975 Corinth, IKAP 975 Corinth II

Chemie - IKAP 170 Roztoky, IKAP 203 Objevy chemických prvků I, IKAP 203 Objevy chemických prvků II, IKAP 205 D.I. Mendělejev I, IKAP 205 D. I. Mendělejev II, IKAP 170 Roztoky II, IKAP 379 Směsi, IKAP 373 Směsi, IKAP 445 Stechiometrické výpočty, IKAP 170 Roztoky, IKAP 975 Corinth I, IKAP 1194 Sloučeniny uhlíku a vodíku, IKAP 374 Směsi, doplňovačka, IKAP 975 Corinth Dusík, IKAP 990 Základní uhlovodíky - osmisměrka, IKAP 90 Globální ekologické problémy, IKAP 2001 Diamant, IKAP 990 Základní uhlovodíky, IKAP 995 Vlastnosti látek - test, IKAP 208 Měření pH nápojů, IKAP 975 Corinth, IKAP 2200 Kyseliny a zásady

Biologie - IKAP 201 Viry, IKAP 280 Glykémie, IKAP 251 Homo sapiens, IKAP 210 Viry, IKAP 975 Corinth Kosterní soustava, IKAP 217 Index zdatnosti I, IKAP 217 Index zdatnosti II, IKAP 975 Corinth Svalová soustava, IKAP 975 Corinth Dýchací soustava, IKAP 975 Corinth Kosterní soustava člověka

Zeměpis - IKAP 245 Největší jezera světa I, IKAP 245 Největší jezera světa II, IKAP 316 Sopky a supersopky I, IKAP 316 Sopky a supersopky II, IKAP 316 Sopky a supersopky 316 III, IKAP 247 Národní parky USA a Kanady, IKAP 163 Naše Země v číslech I, IKAP 163 Naše Země v číslech II, IKAP 138 Střídání dne a noci, IKAP 245 největší jezera II, IKAP 481 Skandinávie I , IKAP 138 Střídání dne a noci II, IKAP 198 Sámova říše, IKAP 335 Dust devil, IKAP 470 Nejvyšší hory světa, IKAP 481 Skandinávie II, IKAP 245 Největší jezera světa III, IKAP 359 Měřítko mapy, IKAP 470 Největší hory světa I, IKAP 470 Největší hory světa II, IKAP 190 Kraj Vysočina, IKAP 482 Země očima družic, IKAP 190 Kraj Vysočina, IKAP 975 Corinth Koloběh vody, IKAP 452 Země - planeta změn, IKAP 592 Demografie v souvislostech, IKAP 975 Corinth, IKAP 1091 Půdní typy, IKAP Pasco 208 Měření pH nápojů, IKAP 593 Demografie v souvislostech, IKAP 1528 The best of Asia, IKAP 138 Sluneční soustava, IKAP 1086 Amerika, IKAP 1086 Amerika I, IKAP 189 Poloha Země vůči Slunci, IKAP 871 Zeměpisná šifra, IKAP 1538 Afrika I, IKAP 1538 Afrika II, IKAP 975 Corinth Ledovec, IKAP 645 Měřítko mapy v souvislostech, IKAP 1833 Mexiko, IKAP 157 Evropská unie, IKAP 335 Dust devil II, IKAP 432 Severni Evropa, IKAP 157 Evropská unie, IKAP 679 Voda, IKAP 1833 Mexiko, IKAP 258 Jizerskohorské rozhledny, IKAP 1354 Hydrosféra, IKAP 1300 Odpady, IKAP 1469 Vulkanismus, IKAP 971 Státy EU, IKAP 1000 Česká republika křížovka, IKAP 975 Corinth SZ, IKAP 1091 Pedosféra, IKAP 470 Nejvyšší hory světa

Dějepis - IKAP 120 Vývoj člověka I, IKAP 120 Vývoj člověka II, IKAP 269 Tibet ve 20. století, IKAP 429 Mnichov, IKAP 341 Československé legie, IKAP 378 Palachův týden, IKAP 378 Palachův týden II, IKAP 413 Historické události v metalovém podání, IKAP 631 Caesar, IKAP 631 Caesar II, IKAP 660 Charta 77, IKAP 626 Křesťanství, IKAP 626 Křesťanství II, IKAP 378 Charta 77, IKAP 622 Judaismus, IKAP 629 Renesance, IKAP 621 Islám, IKAP 624 Svatý Václav, IKAP 1087 Břetislav, IKAP 766 Život v 18. a 19. století, IKAP 1087 Břetislav II., IKAP 120 Vývoj člověka II, IKAP 1459 Starověký Egypt, IKAP 961 Husité, IKAP 1473 Karel IV, IKAP 752 Hus, husité, IKAP 378 Palachův týden, IKAP 357 Město, IKAP 379 Zrození renesance, IKAP 379 Zrození renesance II, IKAP 617 Nizozemské malířství, IKAP 1088 Josef II., IKAP 765 Průmyslová revoluce, IKAP 766 Život na přelomu 18. a 19. století, IKAP Vývoj člověka III, IKAP 198 Sámova říše, IKAP79 Příčiny 2. války, IKAP 1475 17 listopad 1939, IKAP 1475 17 listopad 1939 II, IKAP 200 Holokaust

Výtvarná výchova - IKAP 3 Novoročenka, IKAP 427 Gotická architektura, IKAP 3 Novoročenka II, IKAP 3 Novoročenka III, IKAP 480 Archimboldo, IKAP 483 Mandala, IKAP 484 Orfismus

Tělesná výchova - IKAP 133 Poslech, IKAP 424 První pomoc, IKAP_690_Ten_ minutes, IKAP 934 Simon says