Třídní schůzky

Termín události:

Rodičovské schůzky a konzultace proběhnou ve čtvrtek 18. dubna od 15 hodin.
Program:
- přivítání rodičů a úvodní slovo třídního učitele
- shrnutí dosavadního stavu v příslušné třídě a informace o proběhlých a plánovaných akcích
- prostor pro třídní důvěrníky
- individuální konzultace