PF 2024

Termín události:

PF2024

        Loučíme se s výročním rokem 2023, v němž jsme oslavili 70 let naší existence a budeme tak na něj vzpomínat s vděčností. Události konce tohoto roku v naší společnosti bohužel zanechaly také hluboké šrámy, jež vyléčí pouze čas. Přejme si do roku 2024 především naději, že společnými silami a v komunitě blízkých překonáme všechny překážky. Ať se všichni můžete těšit pevnému zdraví a vždy máte po boku někoho, komu můžete svěřit své radosti a starosti.


S úctou vaše Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem