Zájezd do Anglie


Sexta a 2.A
na cestách 

Po návštěvě Paříže a následně Vídně se studenti 2.A a sexty podívali do Anglie. Cestou na ostrovní Anglii se stavili v "Benátkách severu", ve městě Bruggy, a poté už je čekala stará dobrá Anglie. Zde navštívili Canterbury, Salisbury, Stonehenge, známé pobřeží Beachy Head poblíž Eastbourne a také Londýn. Počasí jim přálo a všichni si to moc užili.

Zahraniční exkurze do Anglie je u nás pravidelně organizována právě v sextě a druhém ročníku takže následující ročníky se mohou těšit.