Za cizími jazyky do Brna


Jazykový projekt sexty a 2.A

V pátek 19. 4. 2024 jsme se skupinami němčinářů a ruštinářů z 2.A a sexty vyrazili v rámci jazykového projektu do Brna.

Němčináři si prohlédli nádherné prostory Rakouského institutu na Moravském náměstí a zapojili se do workshopu „Lustiges Lernen“, kde si pod vedením německy mluvících lektorek procvičili slovní zásobu a i základní gramatiku. Setkali se s vedoucím institutu Robertem Jodlbauerem, který jim představil činnost Rakouského institutu a zahrál jim rakouskou hymnu na akordeon.

Ruštináři byli mile přivítání na Fakultě rusistiky MUNI. Mgr. Anastazia Sokolovova se jim obětavě věnovala, seznámila naše studenty s možnostmi studia, zhlédli prezentaci a aktuální výstavu a zapojili se také do jazykového workshopu.

Páteční jazykový program mimo školní lavice rychle ubíhal a věřím, že si tento den všichni užili.

(Pavla Filipová)