Týden humanit a anglický jazyk


Týden humanit a anglický jazyk 

V rámci týdne věnovaného humanitním vědám se starší žáci naší školy zúčastnili dvou přednášek, které jim mohly napovědět, jak zhodnotit a využít znalost anglického jazyka pro svůj další život a studium. První z nich byla prezentace jazykové školy PARK zaměřená na informace o skládání jazykových certifikátů. Následovala přednáška zástupkyně společnosti Unilink o možnostech studia v zahraničí. Výsledkem dlouholeté spolupráce naší školy s těmito institucemi je fakt, že téměř každý rok nejméně jeden z našich žáků zamíří na studium na některou ze zahraničních univerzit.  

Pavla Kunovská