Restaurátorský workshop

Zajímavý zážitek si odnesli naši studenti, kteří se zúčastnili restaurátorského workshopu v Muzeu v Bystřici nad Pernš. 

Během týdne humanit se studenti kvinty a 2.A ponořili do fascinujícího světa restaurátorské práce pod vedením paní Mgr. Martiny Pulkrábkové. Každý z nich měl jedinečnou příležitost vyzkoušet si práci archiváře a restaurátora. 

Celý proces byl rozdělen do dvou bloků: nejprve vyplňování muzejní karty exponátu a poté samotná práce na očištění a restaurování muzejního předmětu, buď zapůjčeného, nebo dokonce vlastního! V technické přestávce studenti nezaháleli a zapojili se do kvízu ve skupinách, kde museli určovat druhy materiálů, umělecké styly a mnoho dalšího. 

Rádi bychom poděkovali za skvělou organizaci workshopu a těšíme se, že budeme moci tuto inspirativní událost opakovat v budoucnosti! Díky Muzeu Bystřice n. P. za poskytnutí prostor pro realizaci tohoto neobyčejného zážitku.