Návštěvy místních firem v rámci Týdne vědy

Týden zaměřený na přírodní vědy - 4. část

V rámci programu Týdne přírodních věd proběhly i zajímavé exkurze studentů 2.A a sexty do dvou firem se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem. 

První exkurze mířila do kontrolních a metrologických laboratoří strojírenské firmy Wera Werk s. r. o. Studenti se seznámili s firmou - její historií a současností. Následovala prohlídka laboratoří zajištění kvality výroby, kde měli možnost vidět metody testování a kontrolní procesy. Zájemci z řad studentů si také prakticky vyzkoušeli měření moderními přístroji. Dík patří všem, kdo umožnili tuto exkurzi, věnovali nám svůj čas a poskytli odborný výklad - Kateřina Stehlíková, Richard Jambor a Martina Víchová. 

Další skupinka studentů z 2. A a sexty navštívila firmu MEGA-TEC. Tato firma se specializuje na moderní povrchové úpravy kovů. Studenti se seznámili nejen s kataforézou, což je způsob lakování, který využívá elektrické pole k nanášení barvy na kovové výrobky. Také mohli nahlédnout do způsobu fungování firmy a zjistili, které profese jsou zde žádané. Děkujeme za možnost navštívit prostory firmy a panu Ing. Zbyňku Matuškovi za odborný výklad i osobní přístup.