Návštěva parlamentu


Parlament Praha 

V úterý 4.června měli žáci sexty a 2.A  příležitost navštívit sídlo českého parlamentu. Během své exkurze měli možnost prohlédnout si budovu Poslanecké sněmovny, kde se schází zákonodárci, a seznámit se s prací a procesy, které zde probíhají.

Prohlídka zahrnovala návštěvu zasedacího sálu, kde se konají jednání, a také návštěvu Infocentra, kde se dozvěděli více o historii a fungování parlamentu.

Tato návštěva byla pro žáky nejenom poučná, ale také inspirující. Měli možnost vidět, jak demokratické instituce pracují a jakým způsobem se rozhoduje o záležitostech, které ovlivňují životy všech občanů České republiky.