Beseda o studiu v Hradci Králové


Studium na fakultách UK
v Hradci Králové

nám 21. prosince 2023 představila naše absolventka Monika Trdá, která studuje konkrétně Farmaceutickou fakultu UK.

Monika nám představila všechny fakulty této vysoké školy, seznámila nás s kulturním a sportovním životem v Hradci Králové. Zaměřila se podrobněji na průběh studia, jeho náročnost, podmínky přijetí na vysokou školu a obohatila nás o své vlastní zkušenosti, rady a poznatky.

Besedy se zúčastnili studenti 2.A, sexty, 3.A a septimy.