Konverzační olympiády v německém jazyce

ve školním roce 2023/2024 proběhly v podobě školních a okresních kol.

Vzhledem k tomu, že nabídka všech možných soutěží je rozsáhlá a znalost německého jazyka coby druhého cizího jazyka na soutěžní úrovni je nelehký úkol, jsme vděčni za odvahu našich reprezentujících studentů. Vůbec nevadí, že neobsazujeme první vítězné příčky, pro každého je důležitá hlavně ta osobní zkušenost. Již to, že do soutěže jdou, je nominuje mezi vítěze nad všemi ostatními studenty ve škole.

Za kategorii nižšího gymnázia nás zastupovala Andrea Pečinková (kvarta), za vyšší gymnázium Vladimír Ocásek (2. A), Aneta Hofírková (sexta) a Tereza Praislerová (3. A).

Moc jim děkujeme za jejich aktivní přístup a zájem. Přejeme jim, aby je němčina i nadále bavila

a neztráceli motivaci.

Pavla Filipová