Exkurze žáků v rámci Týdne vědy

Týden zaměřený na přírodní vědy - 2. část

Žáci sekundy se dne 23.4. vydali poznávat vědu všemi smysly. Nejprve navštívili trvalou expozici ve Vida centru, kde se aktivně podíleli na různých pokusech a poté se zúčastnili doprovodného programu "Barevná chemie". Naši mladí chemici si na základě jednoduchých pokusů ověřili podstatu chemických reakcí a fyzikálních dějů. Druhou zastávkou naší cesty za přírodními vědami byla návštěva nedalekého planetária. Na úvod si žáci prošli venkovní prostor s různými měřicími přístroji a zařízením a poté je čekalo poutavé povídání o hvězdách a noční obloze pod názvem "Do vesmíru a zase zpátky".

Dne 26.4. zavítali žáci kvarty do nedaleké vodní elektrárny Vír I. V rámci úvodních informací  se dozvěděli, že vodní elektrárny patří mezi nejstabilnější obnovitelné zdroje energie na rozdíl např. od fotovoltaických nebo větrných elektráren. Z tohoto důvodu jsou dnes využívány také pro tzv. podpůrné služby při kompenzování výkyvů v elektrické síti. Velkým zážitkem byl průchod chodbou v nejnižší úrovni hráze, která je vysoká 76,5 m. Zde si mohli povšimnout jednoduchého technického zařízení, které monitoruje prohnutí hráze a dalších měřidel kontrolujících stabilitu podloží. Dále naše prohlídka vedla do samotného zázemí elektrárny. Zde studenti mohli vidět 3 Francisovy turbíny s různým výkonem. Dále se seznámili s přeměnou vodní energie v energii elektrickou, která je posléze dodávána do distribuční soustavy. Kromě vlastní turbíny a generátoru viděli i řídící systém jednotlivých strojů, v dnešní době plně automatizovaných. Zároveň se dozvěděli, že všechny stroje jsou ovládány vzdáleně z provozního dispečinku v Brně. Děkujeme pracovníkům vodní elektrárny Vír za vstřícnost a zajímavé technické informace.

Ve čtvrtek kvinta navštívila Technické muzeum v Brně. Hlavním lákadlem byl šifrovací stroj Enigma a přednáška na téma šifrování. Studenti si vyzkoušeli luštění několika druhů šifer, většinou úspěšně. Pak si mohli sami projít muzeum. Zdaleka jsme nestihli vše a někteří se tam budou rádi vracet sami.