Biologická olympiáda


Výsledky školního kola Biologické olympiády

Dne 19. února se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády.
Žáci nižšího gymnázia se utkali ve znalosti tématu lužní lesy. Po testu a poznávání živočichů, rostlin a hub je čekal ještě laboratorní úkol. Nejlépe se s náročnými úkoly vyrovnali:
V kategorii D (prima a sekunda) se na prvních třech místech umístili:
K. Večeřová , Š. Vorlíček, Ž. Zuchnická.
V kategorii C (tercie a kvarta) se na prvních třech místech umístili: 

D. Čech, A. Pečinková, V. Fořt. 

Žáci vyššího gymnázia ukázali znalost tématu věnovanému parazitickým druhům. Samozřejmě je také, stejně jako jejich mladší spolužáky, čekalo poznávání druhů a laboratorní úkol.
V kategorii B (první a druhé ročníky VG) se na prvních třech místech umístili: 

S. Tomášek, E. Gregorová, Z. Vandírková.
V kategorii A (třetí a čtvrté ročníky VG) se na prvních třech místech umístili: 

K. Cacková, H. Bartoňková, J. Běluša.


Výherci jednotlivých kategorií postupují do okresního, popř. krajského kola, která se uskuteční v březnu a dubnu.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.


Za organizátory E. Musilová a Z. Kubíková.