Badatelské aktivity v rámci Týdne vědy

Týden zaměřený na přírodní vědy - 1. část

Velmi zajímavé aktivity týkající se vědeckého poznání provázely celý týden výuku žáků na gymnáziu. Badatelská výuka, návštěva místních firem, vědeckých pracovišť, moderní výuka, exkurze žáků, studentské workshopy, přednášky odborníků z VŠ, ale i výuka metodou CLIL, peer to peer, výuka pomocí VR s 3D brýlemi, animačních programů, tvořivých činností, to vše a mnoho dalšího zažili žáci nižšího i vyššího gymnázia minulý týden. 

Pro mnoho studentů by tento týden mohl být dobrou inspirací pro své budoucí zaměření.

Několik článků s krátkým popisem a fotografiemi některých aktivit v rámci Týdne vědy dobře dokreslí atmosféru, která na gymnáziu v týdnu od 22.dubna panovala.

Prima si na Den Země vyzkoušela badatelskou výuku. Školní lavice a tužky tentokrát vyměnili za badatelské batůžky, vzorkovničky a lopatky. S prokřehlými prsty se přesunuli do auly, kde svá zjištění kreativně zpracovávali a nakonec po skupinkách prezentovali.

Mezipředmětovou výuku biologie a chemie na téma rostlinná barviva zažili studenti 1.A. V biologické části si zkusili opravdový pokus. Bylo jim předloženo jen několik základních informací o vlastnostech barviv. Dostali k dispozici 5 různých rostlin a pomůcky. Cílem hodiny bylo, aby studenti sami zjistili, která barviva se rozpouští ve vodě a která v tucích. Sami si museli vymyslet hypotézu a navrhnout postupy, které následně ověřovali. Na konci jsme společně výsledky porovnali ve Slido. Ve druhé hodině si pod vedením vyučujícího vyzkoušeli fyzikalně-chemickou metodu chromatografie.

Kvarta si také vyzkoušela mezipředmětovou výuku s využitím peer to peer metody na téma Čokoláda. 

Čtvrteční hodina biologie v sekundě proběhla tentokrát úplně netradičně pod vedením studentů septimy. Prostřednictvím skupinové hry došlo k propojení hned několika metod. Například peer to peer výuky neboli vrstevnického učení, metody CLIL- zapojení cizích jazyků do odborných předmětů, mezipředmětových vztahů či použití moderních technologií. Celkem na deseti stanovištích si žáci zkusili např. skládat kostry různých obratlovců, poznávat ptáky či savce podle hlasového projevu, luštit tajenku na téma kruhoústí, poznávat druhy podle charakteristik, přiřazovat stopy k druhu, třídit mořské druhy podle hloubky, ve které žijí, spojovat druhy s jejich anglickým názvem a další promyšlené úkoly. Za splnění úkolu získali žáci sekundy vždy jedno písmeno do tajenky, kterou se nakonec podařilo vyluštit všem skupinkám. Všem organizátorům ze septimy děkuji za skvělou hodinu!

Páteční hodina zeměpisu v tercii byla věnována poznávání Bystřice nad Pernštejnem. Na dvě hodiny jsme vyrazili do města, kde žáci plnili sérii úkolů. Čekalo je poznávání známých míst z historických fotografií, zjišťování informací na městském úřadě či zpracování SWOT analýzy na základě rozhovoru s místními obyvateli. Počasí i štěstí nám přálo, protože jedné skupince se dokonce podařilo promluvit s panem místostarostou Emilem Ondrou.

Další aktivity v následujících článcích.